Introductie
Werkwijze
Supervisie
Coaching
Profiel
Contact
Links

 

Supervisie en coaching

Supervisie en coaching zijn begeleidingsvormen die in onze ingewikkelde maatschappij steeds belangrijker worden. Niet alleen voor professionals in de mensgerichte beroepen in zorg, welzijn of onderwijs. Ook in het bedrijfsleven en bij de overheid worden communicatieve vaardigheden en persoonlijke effectiviteit belangrijker om goed te kunnen (blijven) functioneren.
Weten hoe je denkt, wat je voelt, wat je wilt, wat je kunt en hoe je omgaat met jezelf en anderen is een vereiste zowel in een werksituatie als privé.

Mijn doel als begeleider is:

het vergroten van de zelfkennis en het zelfsturende vermogen,
zodat de communicatie met anderen (klanten, cliënten, collega’s, leerlingen, studenten, patiënten, leidinggevende) en jezelf verbetert.

Je krijgt zicht op je manier van werken en communiceren door te (leren) reflecteren op je gedachtes, gevoelens en handelen. Dit levert nieuwe inzichten en mogelijkheden op, zodat je kwaliteiten en competenties weer optimaal ingezet en benut kunnen worden. Dat bevordert je functioneren en je werkplezier.

Supervisie en coaching worden gezien als deskundigheidsbevordering of scholing. Afhankelijk van de vraag maken we in het kennismakingsgesprek afspraken rond doel, duur en kosten van het traject.